TERMIČNA OBDELAVA LESA

Vse naše polizdelke (trame, deske, letve) in izdelke (palete) lahko termično obdelamo (HT) in sušimo. Pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imamo
pridobljen certifikat za termično obdelavo palet – Mednarodni standard za fitosanitarne
ukrepe ISPM-15.