Evropski Kmetijski sklad2018-01-04T12:54:25+01:00

NAZIV AKTIVNOSTI

Hidravlična tračna žaga BOBER 1300 in paketna žaga

Za nakup vertikalne tračne žage in čelilnika ( paketne žage ) je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije » Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa », podukrepa 8.6. » Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

POVZETEK

Podjetje MABOLES d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6 »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« S pridobljeno finančno pomočjo bo izvajalo storitve razreza hlodovine in nadomestilo obstoječo staro žagalno linijo. Podjetje smo ustanovili leta 1991 in smo prvenstveno usmerjeni v razrez hlodovine in izdelavo lesene embalaže. S pridobljeno investicijo bomo bistveno povečali obseg proizvodnje.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje je usmerjeno v proizvodnjo žaganega lesa in izdelavo lesenih palet.

Z načrtovano investicijo tračne in paketne žage pomeni za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja proizvodnje, prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega. Pomemben vpliv pa bo imela tudi na izboljševanje kakovosti izdelkov podjetja, zaradi česar se bo lahko razvijalo tudi v prihodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • izboljšani delovni pogoji, poslovanje

  • povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega

  • bolj varno delo v proizvodnji

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:
  • zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti

  • možnost razvoja novih izdelkov

  • povečanje proizvodnih kapacitet

  • zmanjšanje stroškov

Galerija

Go to Top